Các Khóa Học

Gặp ngay người đứng đầu Finverse.

Khóa học thiết thực

Kiến thức thực tiễn cho người mới bắt đầu, giáo viên tâm huyết. Có nhiều kiến thức để bạn học hỏi khi bắt đầu tham gia thi trường chứng khoán.

Trần Văn Thiên, Học viên

Tuyệt vời, học đi đôi với hành

Mình rất thích các khóa học về đầu tư chứng khoán của thầy Huy. Thầy tạo những nền tảng chắc chắn và những lơi khuyên hữu ích cho nhà đầu tư F0.

Nguyễn Huỳnh Thanh Mai, Học viên

Cảm ơn thầy Huy

Khóa học thực sự rất hữu ích với rất nhiều những kiến thức từ căn bản đến nâng cao dần cho người học, cho những nhà đầu tư mới.

Hồng Vân, Học viên

Bạn sẽ tìm thấy gì tại đây?

Biết được các kiến thức thực tiễn được chia sẻ từ tôi

Kết nối với các thành viên yêu thích tài chính

Dần nắm được các nguyên tắc đầu tư

Đầu tư bài bản có chiến lược cụ thể

Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Từ những điều đơn giản nhất.

Nhận tư vấn