Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản

Tuần 1

Nến Nhật & Mô hình thông dụng

Tuần 2

Chỉ báo MACD, RSI, Stochastic

Tuần 3

Mức hỗ trợ, kháng cự & Chỉ báo MA

Tuần 4

Dãi Bollinger, OBV, 52 Week Low

a

Chi tiết khóa học

  /  Online  /  Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản

Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản

4990000₫
Giảng viên:
Hình thức:
Đánh giá:

Giới thiệu khóa học

Phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của các nhà đầu tư chứng khoán. Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc dự đoán xu hướng của giá cả thông qua nghiên cứu các dữ liệu thị trường trong quá khứ. Nhìn vào diễn biến kết quả, các nhà đầu tư có thể kiểm soát tình hình khi nhận diện được một xu hướng sắp xảy ra.

Bạn hiểu đơn giản, phân tích kỹ thuật chính là sự đối chiếu với dữ liệu đã có từ trước để dự đoán xu hướng sắp tới.

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu rõ nền tảng, gốc rễ của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Nắm được các công cụ phân tích chứng khoán.

Áp dụng để kiếm tiền từ thị trường.

Lộ trình

Tuần 1

Nến Nhật & Mô hình thông dụng

Tuần 2

Chỉ báo MACD, RSI, Stochastic

Tuần 3

Mức hỗ trợ, kháng cự & Chỉ báo MA

Tuần 4

Dãi Bollinger, OBV, 52 Week Low