Nhiều nhà đầu tư khi bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán thường nhầm lẫn giữa chứng khoán trong nước và quốc tế. Họ cũng tin vào lời đồn rằng,

Khi thị trường chứng khoán biến động mạnh với những đợt sóng tràn ngập sắc đỏ như những ngày vừa qua thì niềm tin của nhiều nhà đầu tư lại

Một bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nội dung quan trọng. Nhưng làm thế nào để đọc và nắm được những thông tin cần thiết

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các loại chứng khoán hay cổ phiếu dựa trên những tỷ lệ khác nhau. Đây là

Lịch sử cho thấy rất nhiều động thái mạnh mẽ trên thị trường tài chính có nguyên ngân từ các sự kiện chính trị thay vì kinh tế. Ví dụ,