Từ đổi vật phẩm sang tiền giấy tới Bitcoin.   Dù tiền được thể hiện bằng một cái vỏ, một đồng xu kim loại, một mảnh giấy hay một chuỗi mã được

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các loại chứng khoán hay cổ phiếu dựa trên những tỷ lệ khác nhau. Đây là